Lederjobbet er ikke for tøsedrenge

Har du ikke den mentale styrke, det kræver at være leder, og har du ikke viljen til at opbygge den, synes jeg, at du skal aflevere dine kort og nøgler til lederjobbet og finde dig et andet arbejde.

Den ledelse, vi bedriver, har afgørende betydning for vores medarbejderes trivsel, og de resultater vi skaber. Er vi ikke mentalt stærke, risikerer vi, at det er vores følelser, der styrer, den måde vi leder på. Det er ikke altid fornuftigt, og kan være direkte farligt.

Følelser styrer din lederstil

Det er, når jeg fortæller ledere, at deres lederstil er styret af deres følelser, at jeg laver den første grovsortering af de modige ledere og tøsedrengene. Tøsedrengene er dem, der ikke vil tale om deres følelser.

Det er OK, at du ikke kender dine følelser, men hvis du nægter at være åben om dem, kan jeg garantere dig, at dine medarbejdere, dine resultater og ikke mindst dig selv, vil lide under det.

Årsagen til, at jeg vil tale følelser med ledere, er ikke følelserne i sig selv. Men kender du ikke dine følelser, risikerer du, at de forhindrer dig i, at gøre det som er ledelsesmæssigt fornuftigt.

Krybdyrshjernen bryder sig ikke om ubehagelige følelser

Hvis der er ubehagelige følelser i farvandet, vil vores krybdyrshjerne gøre alt, hvad der står i dens magt for, at du undgår ubehagelige situationer. Overtager dine følelser kontrollen med din lederstil, kan du sige goddag til, at du og dine medarbejdere arbejder efter urealistiske mål, aldrig siger nej, optræder inkonsekvent og udskyder konflikter. Sker det, så er der grænser for, hvor gode resultater du kan skabe, og hvor glade dine medarbejdere kan blive.

Behøver jeg at sige mere?

Jeg stiller høje krav til ledere

Jeg taler med mange ledere om deres udfordringer. De modige gør noget ved dem.

Jeg kunne skrive en hel bog med undskyldninger om hvorfor, netop nu, ikke er det rigtige tidspunkt at gøre noget ved deres udfordringer. Den slags undskyldninger bliver sagt af mennesker, der er ledere på papiret, men som ikke har vilje til at udvikle deres lederstil.

En ting er, at mennesker ikke har modet til at gøre noget nyt, men når det kommer til os ledere, er mine krav højere. Vi ledere har på mange måder vores medarbejderes arbejdsliv i vores hænder. Den ledelse, vi bedriver i hverdagen, har afgørende indflydelse på, om vores medarbejdere trives eller ej.

Her er udviklingspotentialet

På særligt 4 områder er der brug for, at ledere finder deres mentale styrke frem, og udvikler deres lederstil.

1. Gør dine mål realistiske

Det er lederens ansvar at beslutte de mål, der skal arbejdes efter. Jeg har ikke lavet statistik på det, men størstedelen af de medarbejdere, jeg taler med, oplever, at de mål, de arbejder efter, er urealistiske. Hvis du kender til det, så ved du hvor demotiverende, det er. At presse sine medarbejdere er ikke en fornuftig lederstil.

Det er lederens ansvar, at de mål der arbejdes efter er realistiske. Mål er realistiske, når man i hele træskolængder kan fortælle, hvordan man kommer, fra hvor man er i dag og i mål. Kan man ikke det, så har vi balladen. Så længe ledere er bange for at tilpasse deres mål til virkeligheden, og hvad der er realistisk, eller sige til deres chef der har spyttet målet ud af sin lommeregner: Hvordan skal jeg nå det mål? så længe skal du og dine medarbejdere løbe efter det urealistiske.

Find modet til at tale om virkeligheden og du vil øge din mentale styrke.

2. Kom i gang med at sige ”Nej”

Man kan undere sig over, hvorfor det kan være så svært at sige det lille ord: ”Nej”. Eller det vil sige, der er situationer, hvor det er nemt. Hvis jeg spørger dig, om jeg må slå dig over fingeren med en hammer?, er jeg temmelig sikker på, at du vil sige nej. Og hvis jeg spørger, om du vil komme og klippe min hæk i weekenden?, er jeg sikker på, at svaret er det samme.

Men når det kommer til at skabe balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer, virker det som om at ordet: ”Nej”, er umuligt at få over læberne. Underligt, ikk´?

Jeg taler om ledelsesadfærden; Prioritering. Det er nemlig denne adfærd, der sikrer, at der er sammenhæng mellem de mål der arbejdes efter, de ressourcer der er tilstede, og de indsatser der skal gøres. I denne sammenhæng kan det være livsfarligt ikke at have lært at sige nej. Jeg tænker på, alle de mennesker der er ramt af stress, som er en af de alvorlige konsekvenser, når ledere ikke har modet til at prioritere.

Det er medarbejderens ansvar at henvende sig til deres leder, hvis de føler sig stressede, og det er lederens ansvar, at der prioriteres. Når ledere ikke har modet til at sige nej, så har det konsekvenser, ikke bare for dem selv men også for deres medarbejdere. Lad os anerkende de ledere der prioriterer, og lad os finde de ledere der har viljen til at lære det. Men lad os sige farvel til de ledere der ikke vil lære det. De er for farlige at have på arbejdspladsen.

Sådan opbygger du en prioriteringskultur på din arbejdsplads.

3. Optræd konsekvent

Det er ikke alle, der har lært at overholde deres aftaler. Når aftaler ikke overholdes skaber det mistillid. Mistillid er gift for samarbejdet. Spreder denne gift sig, kan du sige goddag til konflikter, kontrol og et dårligt arbejdsmiljø.

Kuren på denne sygdom hedder konsekvens, og det er et ledelsesansvar. Det er den konsekvente lederstil, når aftaler og regler ikke overholdes, der stiller, den som ikke har overholdt sin aftale, til ansvar. ”Gør nu som vi har aftalt, eller find dig et andet bageri”, siger den konsekvente leder. Det er denne lederstil, der flytter mistillid til tillid, modarbejde til samarbejde og frustration til arbejdsglæde.

Langt de fleste foretrækker en konsekvent ledelse, for de kan godt se fornuften i at optræde konsekvent. Men når det kommer til, at finde de ledere der gerne vil lære at optræde konsekvent, kan jeg ikke se deres røv for bare skosåler, når de løber væk.

Lad dem løbe væk. For de ledere, der ikke har modet til at lære at optræde konsekvent, gør mere skade end gavn. Lad os i stedet for finde de ledere der har modet, og som kan se fornuften og udbyttet af den konsekvente lederstil. Lad os træne dem så de mestrer den konsekvente lederstil, for det vil medarbejderens blive glade for.

4. Løs problemer inden de bliver til konflikter

Alle ved, at hvis problemer ikke bliver løst, så kan de udvikle sig til konflikter. Alle ved også, at hvis man udskyder at løse konflikter, så bliver det meget værre.

Det er ikke fornuften, der er problemet. For var vi styret af den, ville vi tale åbent om vores problemer, og hurtigst muligt løse dem inden de blev til konflikter.

Er du enig?

Problemet er, at vi optræder ufornuftigt. Når det sker, er det vores følelser der overtager styringen af vores lederstil. Pludselig er det meget mere interessant at løse administrative opgaver ved computeren, og der trænger for resten også til at blive ryddet op i kontorskuffen!!

Lederstilen hedder konfliktsky, og det er et sikkert kort, krybdyrshjernen spiller, der tager lederen væk fra ubehaget ved en konflikt.

Den går bare ikke grandberg, og du ved det godt. Lige meget hvor ubehageligt du synes, det er, er det dit ansvar som leder at løse problemer og konflikter. Det er meget menneskeligt at være konfliktsky, men den går ikke, hvis du er leder med ansvar for andre mennesker. Beslut dig for om du vil lære det. Gør det nu! Har du ikke viljen, må du se i øjnene, at din lederstil måske gør mere skade end gavn. Sådan lærer du at håndtere ubehagelige situationer.

Hvad vælger du?

Er du leder, er det ok, hvis du, lige nu, ikke har den mentale styrke til at beslutte realistiske mål, sige nej når du prioriterer, optræde konsekvent og er konfliktsky, men du skal have viljen til at lære det. Har du ikke denne vilje, synes jeg, at du skal finde dig et andet job, hvor du ikke har et ledelsesansvar overfor andre mennesker.

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at finde dit mod frem, kan min drivkraftsanalyse måske hjælpe dig på vej. Udfyld analysen, det tager 3 min., så få du mine personlige anbefalinger til, hvordan du kan opbygge din mentale styrke.

Mentalt stærke ledere er fremtiden

Jeg tror på, at ledere der er åbne om deres udfordringer, og som har modet til at gøre, hvad der er ledelsesmæssige fornuftigt i alle situationer, ikke bare vil skabe de bedste resultater, men de vil også have de gladeste og stolteste medarbejdere.

Tak for din opmærksomhed.

Get Busy Living

Ole

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *