Den meningsfulde arbejdsplads med glade og stolte medarbejdere

Den meningsfulde arbejdsplads, med glade og stolte medarbejdere

Danskere skifter job som aldrig før, og udviklingen forventes at fortsætte.

Men de virksomheder, der formår at skabe sammenhæng mellem virksomhedens formål og medarbejderens drivkraft, og som anerkender medarbejderne i det daglige, kan bryde dette mønster.

For hvem vil være på udkik efter et nyt job, hvis du allerede har et meningsfuldt arbejde, hvor du føler, du gør en forskel, du er stolt af?

Danmark er europamester i personalerotation

836.064 personer, svarende til mere end 33% af den samlede arbejdsstyrke, skiftede job i år 2018. Tallet forventes at stige i år. Kilde: Jobindsats.dk.

Jobomsætning i den størrelsesorden vanskeliggør virksomheders mulighed for, at levere en stabil kvalitet til kunderne, og gør det svært at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Men det er muligt at knække jobomsætningskurven uden at skulle genindføre Stavnsbåndet. Nøglen ligger i at lede virksomheden på en måde, der understøtter menneskets naturlige behov for, at foretage os noget nyttigt og gøre en forskel vi er stolte af.

Vi mennesker drives af vores følelser

Vi mennesker drives ikke af at nå en bestemt omsætning eller indtjening. Vi drives af at foretage os noget meningsfuldt og gøre en forskel. Det er vores natur.

De nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, efterspørger ofte et meningsfuldt arbejde. Men virkeligheden er, at behovet for at have et meningsfuldt arbejde deler vi alle.

Særligt 2 faktorer har indflydelse på menneskets medfødte motivation til at være en del af en flok:

 1. At det der foregår, har et nyttigt formål, der er i overensstemmelse med vores egen drivkraft
 2. At vi føler, at vi bidrager til at nå flokkens (virksomhedens) formål

Er disse to ting på plads, er der en sandsynlighed for, at den enkelte medarbejder vil føle, at deres arbejde giver mening, og at de selv gør en forskel.

Ovenstående er ingen garanti for, at du vil kunne fastholde dine medarbejdere i al evighed.

Men, hvis dine medarbejdere hver morgen står op til et meningsfuldt arbejde, hvor de føler, at de gør en forskel, de er stolte af, tror du så, at de vil være på udkik efter et nyt job? Ville du?

Så hvordan skaber man sammenhæng mellem virksomhedens formål og medarbejderens drivkraft, samt giver dem følelsen af, at de gør en forskel?

Her er mit bud.

Virksomhedens nyttige formål

For at skabe sammenhængen er det vigtigt at forstå, at vi mennesker ikke drives af tal, KPi’er eller EBIT. Vi drives af vores følelser. Når man derfor skal finde virksomhedens nyttige formål, må vi, ligesom når vi skal lægge to brøker sammen, starte med at finde den samme fællesnævner. I dette tilfælde at formidle virksomhedens formål i følelser.

Lad mig give dig et eksempel.

Personligt vil jeg finde et job i Kræftens Bekæmpelse meningsfuldt. Det vil jeg, fordi, jeg finder virksomhedens formål: at bekæmpe kræft, nyttigt.

Men hvad er nytten ved at bekæmpe kræft? For mig er udbyttet, at jo bedre man lykkedes, jo flere mennesker overlever, og jo flere kan nyde livet. At nyde livet og få det bedste ud af det, er min egen drivkraft. Derfor er der et match mellem Kræftens Bekæmpelses formål og min drivkraft.

Mange vil måske mene, at det er nemmere at formulere det nyttige formål, hvis man ex. er en humanitær hjælporganisation, end hvis man er en bank, en advokatvirksomhed, et supermarked, ja selv pølsevognen nede på hjørnet. Men min påstand er, at det nyttige formål kan afdækkes for alle virksomheder.

Her er et par spørgsmål, der kan hjælpe dig i gang med at afdække din virksomheds nyttige formål:

 • Hvilke produkter, ydelser eller løsninger sælger din virksomhed?
 • Hvem er jeres kunder?
 • Hvis en af dine kunder skulle fortælle, hvorfor de samarbejder med jer frem for en af jeres konkurrenter, hvad vil de så sige?
 • Hvilket personligt udbytte har kunden af jeres samarbejde?
 • Spørg dine medarbejdere, hvad der er et meningsfuldt arbejde for dem
 • Aftal hvordan I laver et match

Jo mere præcist I kan beskrive, særligt det følelsesmæssige udbytte, jeres kunder oplever ved at samarbejde med jer, jo nemmere er det for dine medarbejdere at vurdere, om det er meningsfuldt for dem at møde på arbejde hos jer.

Slip stoltheden løs

Vi mennesker har et stærkt medfødt behov for at vide, at vi gør en forskel.

Men hvordan hjælper man mennesker med at dække dette behov?

Svaret er: anerkendelse. Det er den anerkende lederstil, når vi taler, om det der fungerer og gøres godt, der bevidstgør os om den forskel, vi gør.

Min erfaring er, at mange virksomheder sidder på en selvtillids- og stolthedsbombe, de slet ikke er klar over. Et par ekstra cylindre på motoren, om du vil. Men fordi man kun taler om fejl og mangler i hverdagen, får man aldrig forløst dette potentiale.

Der er mange måder at øge menneskers selvtillid og stolthed på. Grundlæggende handler det om at tale og anerkende mennesker for deres kompetencer, og det de gør godt. Her er et inspirationskatalog til, hvordan I kan opbygge en mere anerkendende kultur:

 • Spørg hinanden: Hvad fungerer og gøres godt? (så ofte I kan)
 • Hvem kan vi takke for det?
 • Hvilke kompetencer brugte de, der gjorde forskellen?
 • Afhold konkurrencer hvor medarbejderne kan vise hvor dygtige de er og uddel præmier
 • Giv medarbejderne udfordringer der kræver, at de gør deres allerbedste. Anerkend dem når udfordringen er løst
 • Det vigtigste er ikke at finde vinderen. Det vigtigste er, at I støtter den enkelte til at blive bevidst om deres kompetencer, og den forskel vedkommende gør

Indfør målinger der løbende viser, hvordan stoltheden udvikler sig blandt medarbejderne. De tal skal nok vise dig, om du er på rette vej.

Jeg tror på

Jeg tror på, at de virksomhedsledere der forstår, hvad der driver deres medarbejdere, og som kan sikre, at medarbejderne har et meningsfuldt arbejde i overensstemmelse med virksomhedens formål, vil kunne tiltrække og fastholde deres medarbejdere.

De virksomheder der samtidig har ledere, der bedriver anerkendende ledelse, der får medarbejderne til at føle sig stolte, vil komme til at dominere deres branche.

Er du nysgerrig efter mere viden?

Har du brug for inspiration til, hvordan du kan sikre bedre overensstemmelse mellem din virksomheds formål og dine medarbejders drivkraft, så gi´mig et ring på 2270 5055 og lad os aftale et møde.

Er du træt af at skifte job, fordi du stadig ikke har fundet den rigtige arbejdsplads. Så er tiden måske inde til at kikke indad og finde din drivkraft? Det kan du gøre ved at tage min drivkraftsanalyse, og få mine personlige anbefalinger til, hvordan du kan komme videre.

“I guess it comes down to a simple choice: Do you want to get busy living or busy dying?”

Tak for din opmærksomhed.

Ole

#getbusyliving

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *