Dennis Nielsen

Direktør i NCC

Stort forretningsmæssigt udbytte

“Jeg valgte, at gennemføre lederudviklingsforløbet “Natural Born Leadership” med deltagelse af 18 ledere i min organisation af flere årsager:

  • Jeg har sat ambitiøse mål i vores strategiplan – forløbet skulle støtte mine ledere til at ændre adfærd, så vi kunne implementere vores strategiplan og nå vores mål
  • Forløbet gav mig mulighed for at “gå foran og vise vejen”
  • Potentialet ved metoden er så stort, at det ville jeg ikke sige nej til
  • Ole gav garanti for, at forløbet ville give et forretningsmæssigt og personligt udbytte

Det forretningsmæssige udbytte har været stort. Samlet set er vi blevet bedre til at sætte realistiske mål og stille krav. Vi træffer i dag vores beslutninger hurtigere og er blevet bedre til at implementere dem. Vi er blevet bedre til at indgå klare aftaler, hvilket gør os endnu mere effektive.”

Ole´s metode og værktøjer er enkle og effektive. Dette kombineret med Ole´s måde at arbejde på: han er direkte, en fortrolig sparringspartner og han har været en god støtte for os i styrkelsen af vores lederadfærd, gør at dette lederudviklingsforløb har givet min forretning et stort udbytte.

Jeg vil anbefale Ole og hans metode, til ledere der har erkendt at de bliver nødt til at gøre noget nyt, hvis de skal nå deres mål og som har modet og viljen til at “gå foran og vise vejen”. Ole kan gøre de bedste endnu bedre.