Erik Vibe Pedersen

Områdedirektør i NCC

Hurtigere beslutninger, mere sikkert

”Jeg har deltaget i udviklingsforløbet “Natural Born Leadership Express” som har strukket sig over 5 måneder. Forløbet er et personligt udviklingsforløb som øger selvindsigten og giver mulighed for at efterprøve denne øgede selvindsigt. Sat på spidsen, har jeg udfordret mig selv og begyndt at gøre noget nyt, når jeg udøver ledelse i min dagligdag.

Vi har valgt at gennemføre forløbet for hele ledelsesgruppen. Den forpligtelse jeg føler overfor de andre deltagere kombineret med den én-til-én sparring med Ole, har skabt et særligt udbytte, ift. tidligere lederudviklingsforløb jeg har deltaget i.

Det at bedrive god ledelse kan ofte være diffust at beskrive, men de 8 ledelseskompetencer Ole arbejder med, har gjort det tydeligere hvad god ledelse er. Værktøjet har samtidigt givet os en fælles referenceramme, når ledelse er på dagsorden i ledelsesgruppen.

Personligt er jeg blevet langt mere bevidst om min automatadfærd, mine modstande og det som forhindrer mig i, at være den leder som jeg gerne vil være. Jeg er blevet endnu mere handlekraftig. Bedre til at indgå tydelige aftaler. Bedre til at lytte til mig selv. Jeg har arbejdet med min tvivl, så jeg nu træffer beslutninger hurtigere og mere sikkert. Det største udbytte er måske, at jeg har lært en metode og en systematik, jeg kan bruge til at sikre min fortsatte udvikling.

Min personlige udvikling og den udvikling som ledergruppen har gennemgået, er godt for forretningen. Vi er blevet langt mere direkte i vores kommunikation, mere handlekraftige og vi optræder mere konsekvent. Vi har fået en mere ensartet ledelse, og det påvirker de fremtidige resultater positivt.”