Gunner Nielsen

Project Manager i C. F. Møller

Prioritering giver resultater

“Jeg har gennemført 3 sparringsmøder med Ole. Mit mål med forløbet var, at udvikle min ledelsesstil. Jeg ville væk fra en ”stresset” dagligdag, til en situation hvor ”tid” er en overskudsressource for mig. I stedet for en mangelvare.

Jeg har i sparing med Ole lært at ændre min ledelsesstil. Suppleret med enkle værktøjer, har jeg lært at effektivisere min egen tid. Jeg har også konstateret, at ny læring og ændring af adfærd er indlysende, og at det uden prioritering er piv nemt at falde tilbage i kendt adfærd.

Forløbet har været meget målrettet og fokuseret. Det har gjort det usagte virkeligt, gjort det komplekse enkelt samt lært mig at handle efter princippet ”walk the talk”.

Ole har været god til at udfordre mig i mine ”frustrationer”. Han har været en aktiv sparingspart i hvordan ændret og tydelig adfærd og anvendelse af træningsbaner påvirker hverdagen og gør mit arbejde med mine udfordringer til en konstruktiv øvelse.

Jeg har erkendt, betydningen af at bryde modstande i bestræbelserne for at ændre adfærd. Jeg forsøger at anvende ny adfærd kontinuerligt, og helst lade det smitte i organisationen.

Oles sparring understøttes af den uformelle tilgang til åbenhed og direkthed, som gør dagligdagens implementering og handlinger konstruktive og forstålige.

Efter sparringsforløbet kan jeg anbefale, alle ledere der konstant har travlt, at samarbejde med Ole. Det er en forudsætning, at du skal ændre ledelsesstil for at opnå et udbytte. Det kan jeg varmt anbefale, at du gør.”