Rune Holm Madsen

Produktionsdirektør i G. Tscherning A/S

Udbytte med det samme

“Jeg har deltaget i lederudviklingsforløbet ’Natural Born Leadership’, og det har givet mig et godt og tilfredsstillende udbytte – både for NCC og for mig personligt.

Efter kortlægningen af min kompetenceplatform ved opstarten af forløbet, har jeg  gennemført 6 sparringsmøder samt et evalueringsmøde ved afslutningen af forløbet.

Jeg er blevet bedre til at sætte mål, både for min afdeling og for mig selv personligt. Dette er tilfredsstillende og giver mig mulighed for at arbejde meget mere målrettet. Tidligere har jeg ikke været så bevidst om mine karrieremæssige mål og ønsker, men de mål kender jeg i dag og det giver mig indflydelse og motivation.

Jeg er blevet bedre til at indgå aftaler og optræde konsekvent når aftaler med mig ikke bliver overholdt. Det har givet mig selvtillid og bedre samarbejdsrelationer.

Ole har hjulpet mig med at gøre det ubevidste bevidst, og det har givet mig nøglen til at udvikle min lederstil. Jeg har med andre ord taget ”fjernbetjeningen” til mit eget arbejdsliv, hvor jeg tidligere i højere grad var styret af min underbevidsthed og derved optrådte som jeg ”plejede” at gøre. I dag kan jeg bedre håndterer mine handlinger bevidst, således jeg kan opnå de mål jeg har sat mig for.

Det unikke med Ole’s metode er, at jeg umiddelbart efter et sparringsmøde, kan gå ud af døren og begynde at træne i at lede på en ny måde, lige med det samme. Det er grænseoverskridende, men har du modet, så opnår du udbytte med det samme.

Jeg anbefaler Ole, hvis du har brug for at tage ansvaret for dit eget arbejdsliv og få løst dine udfordringer. I forløbet med Ole, arbejder du med konkrete situationer og udfordringer fra din hverdag (træningsbaner), det er ikke teori og det virker, hvis du har modet. Ole er en god sparringspartner, der støtter dig til, at du udvikler dig til den leder som du ønsker at være.”