Jacob Clausen

IT Director KMD

En oplevelse, vi ikke glemmer foreløbig

“Ole har været forbi KMD, hvor han holdt et gå-hjem-møde.

Temaet for hans indlæg var: ”INDFLYDELSE – HVEM TROR DU STYRER DIT LIV?”

Tilhørerne til Oles foredrag fik en oplevelse, de ikke glemmer foreløbig. Det kunne jeg se på dem under mødet.

Jeg skulle lige vende mig til, at der ikke stod så meget på Oles slides, og at Ole generelt holder mange pauser. Ole har den fordel, at han sammen med tilhørerne får skabt et rum, hvor han kan stille en række meget personlige spørgsmål, og herefter holder pauser, der giver anledning til refleksion. Herved bliver diskussionen mere reel, nærværende og outputtet for tilhørerne bedre.

Ole er ikke pause-klovn eller stand-up komiker. Han er en person med godt styr på følelserne, og som brænder for at hjælpe andre videre på deres vej. Jeg vil anbefale Ole – især hvis du gerne vil lære at navigere i dine negative følelser og få hjælp til at blive en bedre leder.”

Du kan læse min artikel, der ligger til grund for foredraget her.