Lars Scheibel

Sektionsdirektør i NCC

Vigtige tiltag bliver implementeret

“Jeg valgte at gennemføre lederudviklingsforløbet ‘Natural Born Leadership Express’ med deltagelse af alle lederne i min ledergruppe. Forløbet havde flere formål:

  • Generelt at udvikle den enkelte leders lederstil, således at vores samlede organisation blev mere effektiv
  • At styrke samarbejdet i ledergruppen
  • At vi blev mere effektive til at træffe beslutninger og implementere vores planer

Udbytte af forløbet har bl.a. været, at vi har opnået et ”fælles sprog” i ledergruppen, som har gjort vores kommunikation og samarbejde mere effektivt. Vi er blevet bedre til at indgå og ikke mindst overholde de aftaler, vi indgår med hinanden. Det har styrket tilliden og samarbejdet i ledergruppen.

I forløbet er jeg blevet endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at vi som ledere løbende prioriterer. Hvilke opgaver der er de vigtigste, ift. de ressourcer vi har, da vilkårene for den daglige drift hurtigt ændrer sig.

Vi er blevet bedre til at implementere vores planer. Vi har fået en mere realistisk opfattelse af, hvor mange nye tiltag vi kan implementere ad gangen.

Personligt har jeg fået endnu mere selvtillid i rollen som leder. Jeg har i dag et godt overblik over min forretning. Overblikket bruger jeg til, at prioritere min tid og sikre at vigtige tiltag bliver implementeret. Jeg er blevet bedre til at optræde konsekvent, når aftaler ikke overholdes.

Jeg anbefaler Ole og hans metode, til de ledere der har indset, at hvis de vil have bedre resultater, så bliver de nødt til at gøre noget nyt. Dette kombineret med Ole´s måde at arbejde på: han er direkte, en fortrolig sparringspartner og hans vedholdenhed, gør at du med garanti vil opnå et forretningsmæssigt som personligt udbytte, ved at samarbejde med ham.”