1
2
3
4
5
6
7
1

Følelser styrer den måde, vi leder på. Både det vi gør, og det vi undgår at gøre

2

At kende sine følelser og sin drivkraft, er vejen til at udvikle en ny lederstil

3

99% af vores samlede bevidsthed er ubevidst – vi kan lede uden at tænke over det

4

Er du ubevidst, vil du lede, som du altid har gjort (autopilot)

5

Hjernen bryder sig ikke om ubehagelige situationer

6

Modstande beskytter dig imod at gentage dårlige erfaringer

7

At lede på en ny måde kræver opmærksomhed, mod og vilje

Natural Born Leadership er et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter den måde, vores hjerne fungerer på.

Konceptet indeholder 3 elementer:

  • 4 dogmeregler du skal efterleve, for at samarbejde med den måde hjernen fungerer på.
  • En Ledestjerne (værktøjskassen) der beskriver naturens rendyrkede lederstil. Mestrer du lederstilen, kan du få mennesker til at samarbejde tillidsfuldt og effektivt.
  • Den metode der lærer dig, hvordan træning i en kort periode kan få effekt på resten af dit liv.

Vil du vide mere om hvordan hjernen fungerer, og hvorfor jeg mener, at det er den 360 mio. år gamle krybdyrshjerne, der bestemmer, om du udvikler din lederstil, så klik her.

Samarbejd med hjernen

Udvikling af din medfødte lederstil kan kun ske, hvis du samarbejder, med den måde hjernen fungerer på. Du skaber dette samarbejde ved at efterleve 4 dogmeregler:

Regel 1: Alt, hvad du gør, skaber værdi, giver mening, og er til nytte.

Regel 2: Du er ikke tankelæser. Vil du vide noget om andre, spørger du.

Regel 3: Brug din krops signaler og dine følelser, gode som dårlige, med fornuft.

Regel 4: Ta´ ansvar for hvad du gør og ikke gør. Din lederstil afgør alt.

The power of Natural Born Leadership.

Værktøjskassen

Ledestjernen til højre beskriver vores medfødte lederstil.

Alle mennesker, uanset hvor i verden vi er født, fødes med evnerne til at samarbejde, tillidsfuldt og effektivt. Men det er i sidste ende, det lederen gør, der afgør, om vi samarbejder.

Brug Ledestjernen som inspiration til, hvilken lederstil det kunne være nyttigt for dig at udvikle. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan din lederstil kan afgøre alt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ledestjerne
1

Beslutter ambitiøse og realistiske mål – det skaber MOTIVATION

2

Har overblik, siger “nej” og sætter deadlines – det skaber BALANCE

3

Stiller spørgsmål, siger sin mening og taler sammen – det skaber MENING

4

Taler om det der fungerer og gøres godt – det skaber STOLTHED

5

Indgår og overholder aftaler – det skaber TILLID

6

Optræder konsekvent når aftaler og regler ikke overholdes – det SIKRER SAMARBEJDE

7

Følger op, bruger erfaringerne og gør det bedre – så bliver man DYGTIGERE

8

Løser problemer og arbejder målrettet – det skaber STYRKE

9

Kender sin drivkraft, har INDFLYDELSE og føler sig FRI