1
2
3
4
5
6
7
1

Følelser styrer den måde, vi leder på. Både det vi gør, og det vi undgår at gøre

2

At kende sine følelser og sin drivkraft, er vejen til at udvikle en ny lederstil

3

99% af vores samlede bevidsthed er ubevidst – vi kan lede uden at tænke over det

4

Er du ubevidst, vil du lede som du altid har gjort (autopilot)

5

Hjernen bryder sig ikke om ubehagelige situationer

6

Modstande beskytter os i mod at gentage dårlige erfaringer

7

At lede på en ny måde kræver opmærksomhed, mod og vilje

The Natural Born Leadership Express er et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter den måde, vores hjerne fungerer på.

Konceptet indeholder 3 elementer:

  • 4 dogmeregler du skal efterleve, for at samarbejde med den måde hjernen fungerer på.
  • En Ledestjerne (værktøjskasse) der beskriver naturens rendyrkede lederstil. Lederstilen er “rosetta-stenen” der skaber et tillidsfuldt og effektivt samarbejde. Med dine medarbejdere, med dine børn, med dig selv og med mennesker, uanset hvor i verden de arbejder.
  • Den metode der lærer dig, at bruge hjernens funktion til at opnå indflydelse og udvikle din lederstil.

Vil du vide mere om hvordan hjernen fungerer, og hvorfor jeg mener, at det er, den 360 mio. år gamle krybdyrshjerne bestemmer, om du udvikler din lederstil, så klik her.

Samarbejd med hjernen

Udvikling af din medfødte lederstil kan kun ske, hvis du samarbejder, med den måde hjernen fungerer på. Du skaber dette samarbejde ved at efterleve 4 dogmeregler:

Regel 1: Alt hvad du gør skaber værdi, giver mening og er til nytte.

Regel 2: Du er ikke tankelæser. Vil du vide noget om andre, spørger du.

Regel 3: Brug din krops signaler og dine følelser, gode som dårlige, med fornuft.

Regel 4: Ta´ ansvar for hvad du gør og ikke gør. Din lederstil afgør alt.

Værktøjskassen

Ledestjernen til højre beskriver naturens rendyrkede lederstil. Det er den lederstil, der har sikret artens overlevelse.

Alle mennesker, uanset hvor i verden vi er født, fødes med evnerne til at samarbejde, tillidsfuldt og effektivt. Men det er i sidste ende, den ledelse vi udsættes for (læs: lederens adfærd), der afgør, om vi samarbejder.

Brug Ledestjernen som inspiration til, hvilken lederstil det vil være fornuftigt for dig at udvikle, hvis du vil nå dine mål. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan din lederstil kan afgøre alt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ledestjerne
1

Beslutter ambitiøse og realistiske mål – det skaber motivation

2

Har overblik og siger ’ja’ og ’nej’ til opgaver – det skaber overskud

3

Lytter til sig selv og andre – det skaber forståelse

4

Taler om det der fungerer og gøres godt – det skaber stolthed

5

Indgår og overholder aftaler – det skaber tillid

6

Optræder konsekvent når aftaler ikke overholdes – det sikrer samarbejde

7

Følger op og bruger erfaringerne – det skaber læring

8

Gør det der er prioriteret, uden udskydelse – det skaber styrke

9

Kender sin drivkraft, har indflydelse og føler sig fri