Vi nedbryder mennesker

Vi arbejder, som en flok gnuer der bisser

Bisse: En masseimpuls blandt flokdyr eller en flok af mennesker, hvor flokken samlet begynder at løbe uden klar retning eller formål.